دانشگاه علوم پزشکی همدان
رسالت دانشکده پزشکی:
 
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در جهت اجرا و تحقق سیاست های کلان نظام سلامت، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و تأمین اهداف توسعه پایدار، در نظر دارد از طریق آموزش مداوم و تربیت دانشجویان مقاطع مختلف، بهره مندی از اساتید مجرب و فرهیخته در کنار کارکنان متعهد، رعایت ارزشهای متعالی دین مبین اسلام و اصول اخلاق حرفه ای و همچنین با در نظر گرفتن حقوق و مطالبات قانونی فراگیران و گیرندگان خدمت پاسخگوی نیازهای سلامت جامعه باشد. این مهم با برنامه ریزی، نظارت، توسعه، اصلاح فرایندهای آموزشی-پژوهشی، استفاده از بسترهای نوین آموزشی و اجرای استانداردهای برنامه های آموزشی به ویژه در دوره پزشکی عمومی میسر می شود.
این دانشکده تلاش می نماید از طریق توانمندسازی اساتید، فراگیران و دانش آموختگان و نیز حمایت از طرح های دانش بنیان برای حل مسائل و مشکلات بهداشتی درمانی ضمن تمرکز بر پاندمی و اپیدمی بیماری های نوپدید و بازپدید، کیفیت خدمات آموزشی پژوهشی را ارتقاء دهد و با حضور فعال و مؤثر در عرصه های داخلی و بین المللی پاسخگوی نیازهای سلامت باشد.

 

 

چشم انداز دانشکده پزشکی:

 
ما بر آنیم تا پایان سال ۱۴۰۴ روش های نوین آموزشی و پژوهشی را بر پایه استانداردهای اعتباربخشی و مدیریت صحیح منابع به منظور ارائه خدمات مطلوب به کلیه ذینفعان نهادینه سازیم.