دانشگاه علوم پزشکی همدان
مراجعه کننده محترم، جهت نظرسنجی و ارائه پیشنهادات و انتقادات در خصوص ارائه خدمات صورت گرفته به شما در این مرکز، با وارد نمودن شماره تلفن همراه و کد شش رقمی که به شماره شما پیامک خواهد شد، نسبت به رویت و پر کردن فرم اقدام فرمایید.
گام شماره 1
پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.
گام شماره 2
گام شماره 3
گام شماره 4