دانشگاه علوم پزشکی همدان
  • تاریخ انتشار : 1403/01/21 - 21:39
  • تعداد بازدید : 166
  • تعداد بازدیدکنندگان خبر : 162
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
به همت مسئولین دانشگاه و دانشکده پزشکی اسقاط لوازم مستهلک دانشکده پزشکی همدان بعد از هشت سال به تحقق پیوست

به همت مسئولین دانشگاه و دانشکده پزشکی اسقاط لوازم مستهلک دانشکده پزشکی همدان بعد از هشت سال به تحقق پیوست

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی با هماهنگی معاونت توسعه ،امور پشتیبانی ،امور مالی ،ریاست دانشکده‌ی پزشکی ومدیر امور اداری مالی و خدمات دانشکده اسقاط لوازم مستهلک وغیره قابل استفاده انجام پذیرفت.

 
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی با هماهنگی معاونت توسعه ،امور پشتیبانی ،امور مالی ،ریاست دانشکده‌ی پزشکی ومدیر امور اداری مالی و خدمات دانشکده اسقاط لوازم مستهلک وغیره قابل استفاده انجام پذیرفت.
  • گروه خبری :
  • کد خبر : 138510
کلمات کلیدی
حامد صفی آریان
خبرنگار

حامد صفی آریان

تصاویر