دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

  آیین نامه های هیات علمی     
دستورالعمل اجرای توانمند سازی
 آیین نامه های دانشجویان و دستیاران  
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
  دستور العمل ترفیع سالیانه   برگزاری دوره MD Phd
  دستور العمل دوره تکمیلی پژوهشی   پرداخت تسهیلات به دانشجویان
  نحوه اعطای ترفیع سالانه   ادامه تحصیل استعدادهای درخشان
  قانون آموزش مداوم پزشکی کشور   دکتری پزشکی عمومی-جدید
  آیین نامه دانشگاهی دانش پژوهی
 
دکتری پزشکی عمومی
  کمیسیون موضوع ماده 4   دکتری تخصصی Phd
  استفاده از دوره فرصت مطالعاتی    
  آیین نامه تشکیل هیات عالی جذب  آیین نامه های پژوهشی                       
  آیین نامه اجرایی ارتقا هیات علمی   نحوه محاسبه امتیازات پژوهشگر
  دستورالعمل تسهیلات برای فرزندان
 
    پرداخت پاداش مقالات
 
  نحوه اعلام عمومی نتایج پژوهش ها
  آیین نامه های عمومی            
آیین نامه تسهیل دسترسی نوآوران    
  آیین نامه برگزاری امتحانات    


آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای    
  آیین نامه انضباطی دانشجویان