دانشگاه علوم پزشکی همدان
فرایند تصویب و اجرای طرحهای پژوهشی در دانشکده پزشکی

طرح‌ پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی مربوط به اعضاء هیأت علمی دانشگاه، در راستای ارتقای علمی در سطح ملی و بین‌المللی درجهت رفع نیاز‌ها و مشکلات کشور می باشد. این فعالیتها در قالب فرم‌های پیشنهادی طرح پژوهشی توسط اعضاء هیأت علمی ارائه شده و مراحل تصویب و اجرای آنها تحت نظارت و در چارچوب قوانین و مقررات معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه انجام می گردد. بخشی از طرحهای پژوهشی منتج از پایان نامه های دانشجویی و بخشی تنها در قالب طرح ارائه می گردند.
 
انواع طرحهای پژوهشی:

الف- طرح های پژوهشی نیازمند به تامین اعتبار
ب- طرح های پژوهشی بدون نیاز به تامین اعتبار (صرفا جهت اخذ تاییدیه اخلاق)
 
الف) طرح های پژوهشی نیازمند به تامین اعتبار
مراحل تصویب و تامین اعتبار طرح:
1- ارائه پروپوزال طرح توسط مجری به معاونت پژوهشی گروه آموزشی مربوطه(علوم پایه یا بالینی)
2- مطرح شدن پروپوزال در شورای پژوهشی گروه آموزشی و اخذ تاییدیه
3- داوری طرح توسط دو داور (علمی و متدولوژی) وتکمیل فرم های مربوط به آن
4- تکمیل و تایید چک لیست نهایی توسط معاون پژوهشی گروه
5- ثبت پروپوزال در سامانه ژیرو توسط مجری طرح و ارائه به شورای پژوهشی دانشکده
6- ارائه و دفاع از طرح ها در جلسات شورا با حضور اعضاء و نیز مجری طرح
7- امتیاز دهی طرحها در جلسات بر اساس معیارهایی مانند پایان نامه بودن, داشتن نوآوری، اولویت گروه، مرتبط بودن با فیلد پژوهشی مجری و تعیین رتبه
8-محاسبه امتیازات کسب شده در جلسه برای هر طرح توسط کارشناسان پژوهشی
9- ارسال طرحها به  همراه صورتجلسه از طریق سیستم ژیرو به معاونت پژوهشی دانشگاه (جهت تامین اعتبار) و به کمیته های اخلاق سازمانی( جهت اخذ مصوبه اخلاق)
- تبصره: طرحهای پردیس بین الملل بدون نیاز به رتبه بندی تنها در جلسات تصویب و مصوبه آن طی نامه ای به معاونت پردیس بین الملل جهت ادامه فرایند ارسال می گردد.
10-ادامه فرایند جهت تامین بودجه در معاونت تحقیقات وفن آوری دانشگاه با هماهنگی و نظارت کارشناسان امورپژوهشی و کمیته های اخلاق سازمانی ازطریق سامانه ژیرو

    تبصره: هر هیئت علمی در هر جلسه رتبه بندی می تواند حداکثر 2 طرح و درصورتی که طرح منتج از پایان نامه باشد 3 طرح  ارائه دهد.

ب) در مورد طرح های پژوهشی بدون نیاز به تامین اعتبار، تمامی مراحل ثبت و داوری و نیز جلسه دفاع ازپروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده و تصویب در شورا الزامی میباشد.
 
 کارشناسان حوزه معاونت پژوهشی
خانم زهرا حسینی (شورای پژوهشی دانشکده)
خانم رجبی (شورای تحصیلات تکمیلی بالینی)
خانم عسگری نیا (شورای تحصیلات تکمیلی پایه)
آقای فرید طالبی (کمیته پایان نامه های پزشکی عمومی)
 
اعضای شورای پژوهشی دانشکده پزشکی
 
 ردیف  نام و نام خانوادگی  گروه آموزشی
 1  دکتر سید امیر غیاثیان  انگل شناسی
 2  دکتر روح اله عباسی  گوش و حلق و بینی
 3  دکتر ناهید رادنیا  زنان
 4  دکتر محمدرضا سبحان  پوست
 5  دکتر علیرضا زمانی  ایمنولوژی
 6  دکتر محمد زارعی  فیزیولوژی
 7  دکتر فاطمه اقبالیان  کودکان
 8  دکتر بابک اصغری  میکروب شناسی
 9  دکتر نوشین بزازی  چشم
 10  دکتر عباسی پورکبیره  بیوشیمی
 11  دکتر فاطمه بحرینی  پزشکی مولکولی
 12  دکتر محمد احمد پناه  روانشناسی بالینی
 13  دکتر مهدی بیگلرخانی  طب ایرانی