دانشگاه علوم پزشکی همدان

شرح وظائف کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی

-    بررسی ائین نامه مهارتهای بالینی و تعیین مهارتهای ضروری و پیشنهادی بر اساس سطح بندی ارسالی از وزارت
-    تفکیک مهارتهای تعیین شده بر اساس گروههای آموزشی با رویکرد اهمیت موضوعی
-    اقدام برای برگزاری آزمون آزمایشی صلاحیت بالینی به شرح ذیل :
-    تعیین محتوی های آموزشی و مهارتهای ضروری به عنوان منابع طراحی آزمون
-    تفکیک محتوی های آموزشی بر اساس گروههای بالینی مجری برنامه
-   بررسی امکانات آموزشی مرکز مهارتها ی بالینی دانشکده و چگونگی آموزش مهارتها با نظارت مستقیم و بررسی مرکز مهارتهای بالینی توسط اساتید بالینی مجری و مسئولین محترم دانشکده و معاونت محترم آموزشی دانشگاه

-   تهیه منابع و امکانات و مولاژ های اموزشی مورد نیاز جهت اجرای این مهم ؛ با پشتیبانی  مستقیم معاونت محترم آموزشی دانشگاه
 
اعضاء کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی
 
 ردیف   نام و نام خانوادگی
 گروه مربوطه
 1  دکتر محسن عالمی(دبیرکمیته)  ارولوژی
 2  دکترسامان طالبی  داخلی
 3   دکتر حسین عماد ممتاز  کودکان
 4  دکتر شهلا نصرالهی  زنان
 5  دکتر احمد تحملی رودسری  داخلی
 6 دکتر محمد علی سیف ربیعی  پزشکی اجتماعی
 7  دکتر علیرضا منصف  پاتولوژی
 8  دکتر ساسان محرابی  ارولوژی
 9  دکتر جوانه جهانشاهی  گوش و حلق و بینی
 10  دکتر رسول سلیمی  طب اورژانس
 11  دکتر سید محمدرضا جوادی  جراحی
 12  دکتر فهیمه مقصودی  کارشناس واحد مطالعات و توسعه آموزش (EDO)